• 3139
    0

    Mobilya  günlük hayatta insanın yaşam ve çalışma ortamlarında paylaştığı yegane objeler olmuştur.İnsanoğlu yerleşik düzene geçtiği çağlardan itibaren ilkelde olsa doğanın imkanlarını kullanarak kendi barınma ve sığınma ihtiyaçlarına çözüm bulmak için yüzyıllar boyu birbirinden farklı mobilya ve yan ürünlerini hayata geçirmiştir. Yeri geldiğinde bir statü objesi haline gelen mobilya, ilerleyen teknolojik imkanlar sayesinde daha geniş kitlelerin ...